top of page

Styret i vår hytteforening

Årsmøte i hytteforeningen avholdes i september måned hvert år.

På årsmøte fastsettes kontingent, det velges styre i foreningen og planer og ideer for videre drift diskuteres og vedtas.

Regnskapsåret for foreningen er fra 1. juli til 30. juni året etter. 

Lillebø høstferie_Trommenatten.jpg

Styret 

Kontakt styret på e-post: styret@tverrlie.no

Styreleder: Trond Bøe - mobil 95 83 83 83

Styremedlem: Oskar Kleven - mobil 416 32 148 - (Web, facebook og dugnad)

Styremedlem: Kari Strand Ellingsen - mobil 922 38 995 - (Veivedlikehold og infrastruktur)

Styremedlem: Helge Kronborg - mobil 913 22 565 - (Trondrudvegen)

Styremedlem: Eddie Ingskog - mobil 900 27 096 - (Løypelaget)

Varamedlem: Fredrik Hesselberg-Meyer - mobil 932 01 573

Varamedlem: Tore Djerv - mobil 900 82 279

Valgkomite

Lars Gravermoen - mobil 918 05 050

Torbjørn Kaarud - mobil 900 29 933

Aslak Hagen - mobil 922 37 412

bottom of page