top of page
  • trondboe6

NB - inngjerding av hyttetomt kan få svært uheldige konsekvenser


En sau har nylig blitt funnet død i vårt hytteområde.

Årsak er ulovlig oppsatt gjerde (se bilde som eksempel på dette).

Sau som roter seg inn i slike gjerder dør grunnet mangel på mat og vann - som er pinefult og totalt unødvendig.


Det er mange lover og regler man skal sette seg inn i - og forskjellige reguleringsplaner på forskjellige områder i fjellet.

Som hytteeier har du ansvar for at eventuelle gjerder på din tomt er satt opp i henhold til gjeldende regler.

Man burde som hytteeier tenke seg godt om før man vurderer å sette opp gjerder.


Rent generelt kan vi fra hytteforeningen si følgende:

- Sau har beiterett i vårt område, det er derfor ikke lov til å sperre av hele tomten med gjerde

- Det er ikke lov til å sette opp elektriske gjerder uten daglig tilsyn

- Eventuelt andre typer gjerder skal tilfredsstille krav i dyrevelferdsloven

- Man er som hytteeier erstatningsansvarlig overfor sauebonde hvis dyr påføres skader eller dør

- Å bruk rake og spade og rydde vekk sauemøkk når du ankommer hytta er et godt alternativ for å unngå unødvendig lidelser for dyra.

38 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Tronrudvegen skal asfalteres

Styret i Tronrudvegen har besluttet å asfaltere store deler av veien fra Rukkedalen og mot vårt hyttefelt. Som medeiere i veien må alle hytteeiere være med å betale dette. Alle medlemmer av vår hyttef

Kommentarer


bottom of page